Novosti

Akcije, specijalne ponude, događaji, promocije, svirke...

Zašto je školica “Malac genijalac“ najbolji izbor za decu?

Školica “ Malac genijalac “, predstavlja školicu prvog izbora po mišljenju roditelja. Za to je zaslužan program koji se sprovodi u našoj školi, a koji predstavlja najuspešniji program za razvoj dečijih intelektualnih sposobnosti i koji dokazano daje najbolje rezultate. Jedan od najvažnijih razloga našeg uspeha je savremen i efikasan metod koji dolazi iz Japana. 
U okviru programa postoji nekoliko faza : pripremna faza, faza upotrebe abakusa i faza vizuelizacije (mentalne aritmetike). Ovog puta zadržaćemo se na PRIPREMNOJ FAZI kao najvažnijoj početnoj fazi namenjenoj najmlađim polaznicima koji još uvek nisu krenuli u školu i najčešće nisu imala dodira sa matematikom i računskim operacijama.
 
Osnovno sredstvo koje se u ovom periodu koristi je školska računaljka, i to ona vrsta računaljke koju većina dece već poznaje (10 nizova sa po 10 kuglica). Tokom početne nastave deci je na raspolaganju prva knjiga u učeničkom setu pod nazivom – UPOZNAJMO BROJEVE. Cilj pripremne faze je da se najmlađi polaznici upoznaju sa pojmom broja i nauče zakonitosti koje važe za brojeve od 1 do 100 (komplementarnost brojeva). Otkrivajući matematičke zakonitosti deca na najbolji mogući način otkrivaju svet oko sebe! 
 
Za dete najveću radost predstavlja otkriće zakonomernosti u nekoj igri ili prirodnoj pojavi. Merenje vremena, smena dana i noći ili godišnjih doba pokazuje prirodna pravila po kojima se ove pojave odvijaju. Otkrivanje pravila po kojima priroda i svet oko nas funkcionišu predstavlja veliku spoznaju značajnu za razvoj svakog deteta. Zapravo, iza svih ovih prirodnih zakona i pravila krije se matematika. Matematika je veoma bitna za razvoj deteta i ne sme se dozvoliti da postane bauk detinjstva. Matematika, kao i čitanje i pisanje, treba da postane svakodnevni oblik detetove komunikacije sa ljudima, sa vremenom i prostorom.
 
Malac Genijalac Kovin – za decu koja menjaju svet

PRIDRUŽITE NAM SE 🤗📚

Info: 061/30 18 696
Kovin

Malac Genijalac

Malac genijalac je škola mentalne aritmetike i predstavlja provereni edukativni program razvoja mentalnih sposobnosti kod dece, a nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada psihologa, pedagoga i drugih stručnjaka iz oblasti edukacije i obrazovanja.
Program se zasniva na korišćenju drevne računaljke - abakusa, koja ima za cilj da aktivira obe moždane hemisfere.
Posvećena je deci uzrasta od 4 do 12 godina jer se u tom peridu dečji mozak najviše razvija.
Cilj naseg programa je da uz pomoć našeg stručnog osoblja, naših master trenera mentalne aritmetike i abakusa pružimo vašem detetu jedinstvenu priliku za razvoj i negovanje mentalnih i intelektualnih kapaciteta kroz:

  • jasnu vizuelizaciju
  • bolji fokus
  • jaču koncentraciju
  • snažniju memoriju
  • efikasnije analitičko i logičko rasuđivanje
  • i kao vrhunac, brzo računanje kojim se potvrđuju fantastično uvežbane prethodno nabrojane kognitivne sposobnosti

PRIDRUŽITE NAM SE!

Kontakt

Edukacioni centar Malac Genijalac Kovinac Kovin

  JNA 9/18, 26220 Kovin
  061/30-18-696
  kovin@malacgenijalac.com
  www.malacgenijalac.com
  Facebook stranica

Radno vreme

  Subotom: od 10 do 19h
  Nedeljom: od 12 do 17h

 


OBJAVE